Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Vivid Games oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za ub.r.

Udostępnij

VVD (VIVID) oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2017, poinformowała spółka.

"W związku z wejściem w życie przepisów zmienionej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomniejszeniu o ok. 5,1 mln zł uległo aktywo podatkowe z roku 2015. Rozwiązanie aktywa obciążyło wynik netto grupy kapitałowej, w związku z czym strata netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 spodziewana jest na poziomie ok. 6,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że rozwiązanie aktywa nie pociąga za sobą konieczności zapłaty podatku i nie wpłynie negatywnie na stan posiadanych przez emitenta środków pieniężnych. 

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+