WXF (WARIMPEX) odnotował 40,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,42 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Jest to głównie efekt wyższej wyceny nieruchomości biurowych oraz zysków ze sprzedaży udziałów w ośmiu hotelach, której dokonano w maju 2017 r. W związku ze zmianą w wycenie nieruchomości wynik finansowy netto za miniony rok jest nieco niższy niż wstępny wynik podany do wiadomości na początku kwietnia br." - napisano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 54,7 mln euro wobec 25,74 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 33,61 mln euro wobec 21,45 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,37 mln euro w 2017 r. wobec 62,2 mln euro rok wcześniej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie.