Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Tower Investments rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

Udostępnij

Zarząd Tower Investments - po analizie aktualnej sytuacji finansowej grupy oraz potencjalnych i znajdujących się w realizacji projektów inwestycyjnych - rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 4 224 108 zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, poinformowała spółka. Rekomendacja ta jest zgodna z założeniami polityki dywidendowej wskazanymi w prospekcie emisyjnym akcji serii C.

"Jednocześnie zarząd informuje, że oceniając dzisiejszą sytuację grupy i projekty znajdujące się w realizacji, zakłada, że w kolejnym roku będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 30-50% zysku netto wypracowanego w 2018 r. na dywidendę. Ostateczna decyzja co do rekomendacji uzależniona będzie jednak od wyników osiągniętych w 2018 r. oraz sytuacji grupy i realizowanych projektów w kolejnym roku" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie TOW (TOWERINVT) .

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+