CEZ podtrzymał prognozę ("guidance") wypracowania 51-53 mld CZK EBITDA oraz 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka w prezentacji.

Skorygowany zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 7,3 mld CZK wobec 8,8 mld CZK rok wcześniej, zaś EBITDA wyniosła 17,5 mld CZK wobec 19 mld CZK rok wcześniej. 

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.