Program dobrowolnych odejść z PEO (PEKAO) może obniżyć koszty działania o ok. 70 mln zł rocznie w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

„Celujemy w utrzymanie tempa kosztów na poziomie inflacji i jesteśmy na drodze do celu strategicznego zejścia wskaźnika koszty do dochodów poniżej 40% w 2020 r. Realizujemy akcje w tym kierunku, w tym zamknięcie 66 oddziałów. Ponadto finalizujemy w tym roku robotyzację back office, automatyzację w kredytach hipotecznych" - powiedział Kubiak podczas spotkania z dziennikarzami. 

„Te działania obniżą potrzeby zatrudnienieniowe o 1 tys. osób i zaproponowaliśmy program dobrowolnych odejść, głownie dla pracowników mających prawa emerytalne. Program cieszy się dobrym odbiorem. W kolejnych latach obniży koszt działania banku o ok. 70 mln zł rocznie" - dodał wiceprezes. 

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.