LUG odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny grupy wyniósł 0,82 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,32 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 30,47 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wypracowała rekordowy poziom zysku brutto ze sprzedaży 14,23 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 19,3 proc. r/r, a dzięki optymalizacji kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, uzyskana została rekordowa dla I kwartału marża brutto na sprzedaży rzędu 40,7% - czytamy w komunikacie.

"Pierwsze miesiące roku, które tradycyjnie w naszej branży są najsłabsze. Tym razem przyniosły kolejną poprawę wyników w stosunku do I kwartału minionego roku. To zapowiada naprawdę dobry rok. W tym przekonaniu utwierdza mnie jeszcze wizyta na targach L+B we Frankfurcie, które jasno pokazały, że przyjęte przez nas kierunki rozwoju firmy wpisują się w trendy branżowe i oczekiwania rynku. Świat potrzebuje dziś bezpiecznych i energooszczędnych rozwiązań stworzonych z myślą o coraz to nowszych potrzebach człowieka i oddziaływania światła na ludzką psychikę. To przyszłość, w której my już dziś jesteśmy obecni" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.

Eksport stanowił w I kw. 2018 r. 58,3% przychodów, tj. o 0,4 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Przychody z zagranicy wzrosły w ciągu roku o 15,6% do wartości 20,39 mln zł, podczas gdy przychody realizowane w Polsce wzrosły o 13,8% do wartości 14,61 mln zł.

Spółka zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1,22 mln zł, czyli 17 gr na jedną akcje.

"Spółka jest w dobrej sytuacji gospodarczej i zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla jej skutecznego funkcjonowania oraz dla sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na ten rok i kolejne lata" - dodał prezes. 

Prezes oczekuje ponadto, że LUG otworzy fabrykę w Argentynie w czerwcu, a od lipca będzie ona generować rosnące przychody.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.