Po wynikach I kw. br. zarząd GLC (GLCOSMED) nie widzi zagrożenia w możliwości niezrealizowania opublikowanej prognozy, zakładającej 320 mln zł skonsolidowanych przychodów i wynik EBITDA w wysokości 10 mln zł, podała spółka.

"Przygotowując prognozę, zarząd spółki wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę rynku, kontynuację strategii, udział w rynku i pozycję Spółki, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany. Zarząd nie widzi zagrożenia w możliwości niezrealizowania opublikowanej prognozy. Uwzględniając założenia do niniejszej prognozy, Zarząd będzie dokonywał półrocznej oceny możliwości jej realizacji" - czytamy w raporcie kwartalnym.

31 marca 2018 roku spółka przedstawił prognozę wyników na 2018, która obejmowała: skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w wysokości 320 mln zł oraz skonsolidowaną EBITDA grupy kapitałowej w wysokości 10 mln zł.

W I kw. 2018 r. wynik EBITDA wyniósł 2,51 mln zł wobec 0,93 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,7 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 73,56 mln zł rok wcześniej. 

Prognoza przychodów na 2018 rok uwzględnia uzyskanie kolejnych kontraktów w segmencie marki prywatnej sieci handlowych. Dwudziestoprocentowe zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych linii kosmetycznych implikuje poprawę całkowitej marżowości o 8% r./r. dzięki korzystniejszemu rozkładowi kosztów stałych, podkreśliła spółka.

"Sprzedaż produktów pod markami, będącymi własnością Global Cosmed wykazuje stabilny trend wzrostowy. Zarząd zakłada ośmioprocentowy wzrost na rynku lokalnym. Planujemy również osiągnięcie znaczących wzrostów na rynkach zagranicznych. Prognozowana sprzedaż w Niemczech to 4 mln euro, a w Chinach 700 tysięcy euro. Potencjał pozostałych rynków zagranicznych jest oceniany na 1 mln euro' - czytamy dalej.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.