APT (APATOR) podtrzymuje prognozę wyników finansowych na ten rok po I kw., poinformowali przedstawiciele spółki.

"Wyniki I kw. są zgodne z założeniami zarządu i w związku zarząd podtrzymuje prognozę wyników" - powiedziała dyrektor ds. finansowych Małgorzata Mazurek podczas spotkania prasowego.

Prezes Mirosław Klepacki wskazał, że w segmencie opomiarowania energii elektrycznej przychody w I kw. były niższe niż planowane, jednak stało się tak ze względu na przesunięcia realizacji kontraktów, co zostanie odrobione do sierpnia. 

"Od sierpnia będziemy pracowali nad górką, czyli przychodami większymi niż zabudżetowaliśmy i te większe uzyskamy dzięki rynkowi niemieckiemu, gdzie wygraliśmy jeden duży przetarg i kilka małych i dodatkowo jeden nieplanowany przetarg w Polsce - to się przełoży na większą sprzedaż ilościową" - powiedział prezes. 

Wskazał, że może to oznaczać większe przychody, ale należy zachować ostrożność co do takiej oceny.

"Na tę chwilę nie widzimy zagrożeń, jeśli chodzi o sumę przychodów w grupie. Zakładam, że jeśli zrealizujemy te przychody, które zaplanowaliśmy, to wynik netto będzie 'dowieziony'" - podsumował Klepacki.

Pod koniec lutego Apator podał, że prognozuje od 65 mln zł do 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto i od 850 mln zł do 880 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r. 

Apator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14,6 mln zł w I kw. br wobec 16,63 mln zł rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,24 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 215,28 mln zł rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.