WXF (WARIMPEX) odnotował 2,02 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,17 mln euro wobec 3,42 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 1,3 mln euro wobec 2,27 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,69 mln euro w I kw. 2018 r. wobec 12,4 mln euro rok wcześniej.

"Brak udziałów w ośmiu hotelach uwidocznił się w pełni w działalności operacyjnej po raz pierwszy w I kwartale 2018. Obroty hoteli spadły w konsekwencji tej sprzedaży z 9,5 mln euro do 2,4 mln euro. W I kwartale 2017 w przychodach ze sprzedaży zawierały się jeszcze przychody sprzedanych hoteli. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z 2,5 mln euro do 3,8 mln euro, głównie z powodu ukończeniach w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie Airportcity St. Petersburg. W sumie przychody grupy ze sprzedaży spadły z 12,4 mln euro do 6,7 mln euro. Okrojone portfolio powoduje również spadek wskaźnika EBITDA z 2,3 mln euro do 1,3 mln euro. Wskaźnik EBIT zmniejszył się z 3,4 mln euro do 1,2 mln euro. W związku z ujemnymi różnicami kursowymi wynik z działalności finansowej spadł z 2,4 mln euro do -4,1 mln euro. Efektem jest wynik finansowy netto [ogółem] za tradycyjnie już słaby I kwartał w wysokości -3 mln euro (2017: 4,7 mln euro)" - napisał prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w raporcie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.