Oferta APT (APATOR), warta 20,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu innogy Stoen Operator na dostawę liczników komunalnych 1 i 3-fazowych, podała spółka.

"Wartość oferty wynosi 20,9 mln zł netto, a realizacja dostaw następować będzie partiami nie dłużej niż do 30 marca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. 

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.