Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOS) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, wynika z uchwał walnego. 

"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska przeznacza zysk netto banku za 2017 rok w wysokości 24 423 393,03 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze zdecydowali także o przeznaczeniu kwoty 6 963 108,45 zł z kapitału zapasowego banku na pokrycie kosztów emisji akcji banku serii U przeprowadzonej w latach 2016-2017, zaliczonych do straty z lat ubiegłych.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.