Zarząd POLWAX SA opublikował wstępną informację o wynikach wypracowanych w 2015 roku. Według komunikatu sprzedaż spółki w 2015 wyniosła 280,7 mln zł, EBITDA (zysk netto powiększony o amortyzację) to 34,2 mln zł,  a zysk netto 23,8 mln zł.

W trudnych warunkach rynkowych Polwaksowi udało się poprawić rentowność brutto na sprzedaży r/r, a wzrost cen wyrobów do produkcji zniczy, połączony z coraz wyższym udziałem w strukturze sprzedaży rozwiązań przemysłowych, na których spółka osiąga wyższe marże na sprzedaży, powinien przyczynić się do poprawy rentowności na sprzedaży brutto r/r w kolejnych kwartałach – twierdził Wojciech Woźniak z Vestor DM w raporcie poświęconym spółce.

Widać, że przynajmniej w 4 kwartale ta tendencja była kontynuowana. Bo o ile dane za cały rok nie wyglądają może imponująco (wzrost przychodów 9%, zysku netto 6%), sam czwarty kwartał przyniósł wyraźną poprawę dynamik. Przychody w ostatnim kwartale 2015 przekroczyły 100 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej o +23%, a zysk netto wzrósł o +24%.

Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę 30 - 50% zysku netto. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić 7,1-11,9 mln zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 4,7%-7,8%.