Akcjonariusze CPS (CYFRPLSAT) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki dzieli zysk netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 605 963 020,33 zł w ten sposób, że przeznacza go w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.