Akcjonariusze KGH (KGHM) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.

Zgodnie z uchwałą, walne zgromadzenie postanowiło przekazać zysk, w kwocie 1 323 766 788,38 zł, w całości na kapitał zapasowy spółki.

Walne odrzuciło projekt uchwały przedłożony przez jednego z akcjonariuszy, który przewidywał przeznaczenie 1 mln zł z zysku netto za 2017 r. na Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

W 2017 r. KGHM miał 1568 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 371 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 323 mln zł wobec 4 085 mln zł straty rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.