Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator miał szacunkowo 36,7 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Udostępnij

Apator miał szacunkowo skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 396,1 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 36,7 mln zł w I połowie 2018 r., podała spółka.

"Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną kształtują się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł, za I poł. 2017 r.: 460,7 mln zł,
- zysk netto: 36,7 mln zł, za I poł. 2017 r.: 29,4 mln zł"
- czytamy w komunikacie.

APT (APATOR) zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich.

"Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018 r.". 

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+