ALR (ALIOR) ocenia, że osiągane obecnie wskaźniki kapitałowe - wyższe od zakładanych w strategii - pozwalają uzyskać możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca. 

"Sytuacja płynnościowa i kapitałowa banku jest bardzo bezpieczna. Podtrzymujemy, że planujemy osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy w 2020 roku. Cel to 15% Tier 1 i 17% TCR w 2020 r." - powiedział Gorczyca podczas telekonferencji.

Bank podał dziś, że jego współczynnik wypłacalności Tier 1 wyniósł 12,2%, a współczynnik TCR sięgnął 15,43% na koniec czerwca i są one istotnie wyższe, niż zakładane w strategii. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.