SES (SESCOM) odnotował 3,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2017/2018 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,78 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,4 mln zł w III kw. 2017/2018 wobec 22,83 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017/2018 spółka miała 6,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,48 mln zł w porównaniu z 66,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r.obr. 2017/2018 wyniósł 4,19 mln zł wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła 20 marca br. notowania na rynek główny GPW.