Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca miało 18,5 mln zł zysku netto, 24,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Udostępnij

NEU (NEUCA) odnotowała 18,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 11,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Spółka w pierwszej połowie 2018 r. wypracowała blisko 51,7 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 10% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W samym drugim kwartale br. Neuca zarobiła 18,5 mln zł netto, co oznacza wzrost o 58%. Jednocześnie grupa osiągnęła wysoką marżę brutto na poziomie 10,72%, czyli o 1,21 pkt proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,77 mln zł wobec 16,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 776,46 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 778,81 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 50,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 935,7 mln zł w porównaniu z 3 777,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 12,21 mln zł wobec 37,86 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku Grupa Neuca zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 4% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 5%. W II kwartale 2018 roku rynek hurtu aptecznego wzrósł o 3% a Grupa Neuca odnotowała wartość przychodów ze sprzedaży na analogicznym poziomie jak w tym samym okresie 2017 roku. Łączny udział spółek z Grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w I kwartale 2018 roku wyniósł 29,4%, natomiast w II kwartale 2018 roku 27,6%" - czytamy dalej.

"W I półroczu 2018 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,02% i była wyższa o 0,42 pkt proc. w porównaniu do I półrocza 2017 roku. W II kwartale 2018 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,72% i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,21 pkt proc. Rentowność brutto na sprzedaży uległa polepszeniu z powodu zmiany struktury sprzedaży na korzyść aptek tradycyjnych oraz poprawy wyników w pozostałych segmentach działalności" - napisano także w raporcie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus