Miniony kwartał nie różnił się specjalnie od poprzednich. Pozyskiwaliśmy nowych klientów z nieco większym sukcesem niż w poprzednich dwóch kwartałach. Postępował proces sukcesywnego podnoszenia uzyskiwanych stawek za projekty. Firma cały czas rekrutowała nowych członków zespołu. Trudno mówić o jakimkolwiek przełomie. IV kwartał był kolejnym dobrym kwartałem podtrzymującym dotychczasowy trend.

Do sukcesów można zaliczyć wzrost wielkości zespołu w Gdańsku. Kluczowe jest osiągnięcie tam takiego rozmiaru zespołu, by móc tworzyć pełne i samodzielne zespoły dla klientów. Jesteśmy pewni, że w 2016 roku to będzie już norma. Wzrost będzie też o tyle łatwiejszy, ze w lutym przeprowadzamy się do nowego biura, które pomieści około 140 osób.

Nie zatrudniliśmy w IV kwartale handlowca tak jak planowaliśmy, jednak proces rekrutacji posuwał się naprzód i obecnie podpisana jest już umowa z osobą, która dołączy do naszego zespołu w Wielkiej Brytanii w marcu. Zarząd bierze pod uwagę zatrudnienie w 2016 roku jeszcze co najmniej jednego handlowca.

W IV kwartale kurs złotego wykazywał sporą zmienność, co

pozwoliło sprzedać nadwyżki walut po wyższych kursach. Zwiększone zostały tez zabezpieczenia walutowe. Trudno było wówczas przewidzieć wzrost kursów, który nastąpił w styczniu. Ten tylko częściowo został wykorzystany do sprzedaży walut ze względu na ograniczenia limitu kredytowego w banku. Niezrealizowane różnice kosztowe miały ujemny wpływ na wynik mniej więcej w kwocie 100 tys. zł. Można się spodziewać, że o ile złoty się nie umocni ten wpływ będzie dużo większy w I kwartale 2016 roku. Obecnie firma ma zabezpieczenia walutowe w wysokości ok. 11 mln Euro, 1,3 mln funtów oraz 300 tys. dolarów na różne terminy w okresie do czerwca 2017 roku. Średnie kursy to 4,32 dla Euro, 5,91 dla funta, 3,77 dla dolara.

Porównując do IV kwartału 2014 roku przychody wzrosły o 53%. To wyśmienity wynik. Zysk operacyjny wzrósł o 148%, zaś netto o 242%. Te ostatnie liczby są jednak nieco mylące, bo jest to wynik niskiej bazy: słabego IV kwartału 2014 roku.

W porównaniu do III kwartału 2015 roku wzrosty te wyniosły odpowiednio: przychody 5,3%, zysk operacyjny 4%, zaś zysk netto 7,3%. Biorąc pod uwagę okres urlopowy oraz małą liczbę dni roboczych w grudniu, to przyzwoite rezultaty.

Zjawiska mające pozytywny wpływ na wyniki Emitenta w IV kwartale:

• Wzrost sprzedaży do „starych” klientów;

• Większa liczba nowych klientów;

• Systematycznie zwiększanie zespołu;

• Zwiększanie średnich uzyskiwanych cen. Pozwala to na podnoszenie płac i utrzymywanie marży;

• Relatywnie słaby złoty utrzymujący się przez cały czas.

• Liczba osób nie pracujących w komercyjnych projektach w rozmiarze optymalnym do tworzenia nowych zespołów i nieobciążająca za bardzo wyniku firmy.

Zjawiska mające negatywny wpływ na wyniki Emitenta w IV kwartale:

• Krótki – urlopowy grudzień

• Duże wydatki związane z remontami biura we Wrocławiu i urządzaniem biura w Gdańsku.

• Kończące się duże projekty. W listopadzie i grudniu dostarczyliśmy z sukcesem do klienta duży projekt. Zadowolenie klienta cieszy, ale niestety pozbawiło nas to dużego comiesięcznego przychodu. Spodziewamy się kolejnych kontraktów od tego klienta, ale niestety nie da się przewidzieć kiedy. Podsumowując był to kolejny kwartał stabilnego wzrostu. Zakładamy, że obecne działania prosprzedażowe pozwolą na wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach – szczególnie w drugiej połowie roku.