Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator miał 20,24 mln zł zysku netto, 25,21 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

Udostępnij

APT (APATOR) odnotował 20,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 11,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,21 mln zł wobec 17,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,3 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 235,48 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 34,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 384,54 mln zł w porównaniu z 451,37 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Apator w pierwszym półroczu br. osiągnęła satysfakcjonujące wyniki potwierdzające realizację opublikowanej prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 r. Osiągnięto EBITDA na poziomie wyższym od zakładanego (65,1 mln PLN, +9,4% r/r) oraz zysk netto w wysokości 36,7 mln PLN (+25,0% r/r) - pomimo niższych r/r, choć zgodnych z założeniami Zarządu, przychodów ze sprzedaży na poziomie 396,1 mln PLN. W samym drugim kwartale wypracowano EBITDĘ na poziomie 35,6 mln PLN i zysk netto w wysokości 21,5 mln PLN, przy wyższych niż w pierwszym kwartale rentownościach (marża EBITDA 2Q 17,6%, marża zysku netto 10,7%)" - czytamy w komunikacie. 

Grupa kontynuuje pozytywny trend poprawy efektywności swojej działalności. W konsekwencji zmiany struktury sprzedaży (koncentracja na kontraktach o wyższej rentowności) w 1H 2018 nastąpił znaczący wzrost rentowności na wszystkich poziomach wyników tj. poprawa marży na sprzedaży brutto r/r z 28,0% do 32,1%, marży na poziomie EBITDA r/r z 13,2% do 16,9% oraz marży zysku netto r/r z 6,5% do 9,5%, podano także. 

"Jednocześnie wyniki odzwierciedlają korzystne efekty optymalizacji kosztów i zmian organizacyjnych w Grupie, które przełożyły się m.in. na znaczący spadek kosztów ogólnego zarządu (-5,5% r/r). Jednocześnie nastąpił znaczny spadek kosztów sprzedaży (-16,0%), będący m.in. pochodną zmniejszonej sprzedaży eksportowej. Efektem podjętych inicjatyw optymalizacyjnych jest również wyraźna poprawa wyników spółek informatycznych – na uwagę zasługują osiągnięte poziomy przychodów ze sprzedaży i EBITDA w łódzkiej spółce Apator Elkomtech (znacznie powyżej budżetu) oraz realizacja budżetowanych poziomów wyników w zielonogórskiej spółce Apator Rector" - czytamy również.

" Tradycyjnie w pierwszym półroczu dobrych wyników dostarczyły segmenty gaz oraz woda i ciepło. Korzystną zmianę widać zwłaszcza w efektach osiągniętych w segmencie smart grid. Wzrost rentowności w Grupie Apator jest w głównej mierze efektem sprzedaży wysokomarżowych produktów i oszczędności po stronie kosztów" - powiedziała dyrektor ds. finansowych Grupy Apator Małgorzata Mazurek, cytowana w komunikacie. 

Apator podał, że w II półrocze grupa wchodzi z mocnym portfelem zamówień: dostarczy m.in. liczniki energii elektrycznej 1- i 3- fazowe dla Energa Operator o wartości 29,6 mln zł z dostawą do końca 2018 r. (z możliwością wydłużenia terminu do 30 czerwca 2019 r.) oraz dla innogy Stoen Operator – kontrakt o wartości 20,9 mln zł z realizacją dostaw do marca 2020 roku. Ponadto spółka Apator Metrix 16 lipca 2018 r. zawarła umowę z PSG na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł (potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln zł ) - realizacja dostaw nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 51,36 mln zł wobec 42,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+