KGHM Polska Miedź został włączony do indeksu FTSE4Good Index Series, utworzonego przez FTSE Russell, podała spółka. 

"Status uczestnika FTSE4Good poprzedziła analiza dokonań spółki w zakresie raportowanych działań środowiskowych, społecznych i korporacyjnych, przeprowadzona w czerwcu 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

"Przynależność do FTSE4Good Index Series jest dla KGH (KGHM) potwierdzeniem najwyższych standardów stosowanych na co dzień w działalności biznesowej spółki. Kluczowe znaczenie mają dla nas: przejrzystość w zarządzaniu relacjami z interesariuszami Polskiej Miedzi, ochrona praw człowieka, a także odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw" - skomentował prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

FTSE4Good zaprojektowano w celu monitorowania notowań spółek reprezentujących najwyższe standardy i praktyki ESG, tj. ochrony środowiska (E - ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (S - ang. social responsibility) i ładu korporacyjnego (G - ang. corporate governance). Rewizje indeksów dokonywane przez FTSE Russell opierają się na działalności i osiągnięciach podmiotów w takich obszarach jak ład korporacyjny, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, działania antykorupcyjne czy wpływ na środowisko.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.