Akcjonariusze LVC (LIVECHAT) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 27,81 zł, tj. 1,08 zł na akcję  z zysku za 2015 rok, wynika z uchwał podjętych przez walne.

"Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2015 r., wyniósł 27 916 025,35 zł, zostaje podzielony w taki sposób, że:
- 27 810 000,00 zł  - przeznaczone zostało na dywidendę
- 106 025,35 zł - przeznaczone zostało na kapitał zapasowy" - czytamy  w komunikacie.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,08 zł, podano także.

Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2016 r. a dzień wypłaty na 4 sierpnia 2016 r.

"Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu LiveChat Software dynamicznie się rozwija i po raz kolejny zanotował świetne wyniki finansowe. Nasz model biznesowy pozwala nam finansować rozwój ze środków własnych i przeznaczać cały zysk dla akcjonariuszy" - skomentował prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Polityka dywidendowa firmy zakłada, że spółka przeznacza na dywidendę cały zysk, chyba że pojawią się projekty zapewniające wyższe stopy zwrotu, przypomniała firma.

Dywidenda z zysku za rok finansowy zakończony 31 marca 2015 r. wyniosła 71 groszy na akcję, a za poprzedni rok – 37 groszy na jedną akcję.

Wrocławski Livechat jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2014 r.