CEZ odnotował 1 485 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 214 mln CZK straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4 048 mln CZK wobec 2 177 mln CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43 021 mln CZK w III kw. 2018 r. wobec 45 860 mln CZK rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 8 994 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16 100 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 129 320 mln CZK w porównaniu z 146 743 mln CZK rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 26 488 mln CZK wobec 11 107 mln CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.