CEZ prognozuje, że EBITDA wyniesie 50-51 mld CZK, a skorygowany zysk netto 13-14 mld CZK w 2018 r., podała spółka.

W okresie I-III kw. 2018 r. EBITDA osiągnęła 38,7 mld CZK, a skorygowany zysk netto 11,3 mld CZK.

W sierpniu CEZ prognozował 51-53 mld CZK EBITDA i 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto w całym roku.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.