Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca miała 24,07 mln zł zysku netto, 38,87 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

Udostępnij

NEU (NEUCA) odnotowała 24,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,04 mln zł wobec 27,84 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 38,87 mln zł wobec 36,12 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 867,12 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 809,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 74,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 802,82 mln zł w porównaniu z 5 587,57 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 120,26 mln zł wobec 107,59 mln zł.

"Trzeci kwartał był dla nas udany i ważny dla przyszłości Neuca. Zrealizowaliśmy strategiczne inwestycje, które udoskonalą nasz serwis. Wzmocniliśmy nasze kompetencje w obszarze badań klinicznych, które pozytywnie wpłyną na przyszłe wyniki finansowe grupy. Równolegle kontynuujemy poprawę rentowności i efektywności operacyjnej, co przełoży się na wzrost wyniku netto w całym 2018 roku. Cieszy fakt, że biznesy pacjenckie tworzą coraz więcej synergii z naszą podstawową działalnością. Dzięki temu możemy rozszerzyć naszą ofertę dla niezależnych farmaceutów i wzmocnić ich pozycję na konkurencyjnym rynku" - powiedział prezes Piotr Sucharski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 13,35 mln zł wobec 38,96 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa umocniła swoją silną pozycję rynkową osiągając 28,7% udziałów w branży hurtu aptecznego w trzecim kwartale wobec 28,2% w analogicznym okresie w 2017 r. W segmencie aptek niezależnych udziały wyniosły 31,5% vs 31,4%" - czytamy w raporcie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus