Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Bank Pekao ma zgodę KNF na zaliczenie 550 mln zł z obligacji serii B do Tier II

Udostępnij

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez PEO (PEKAO) środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych serii B o wartości nominalnej 550 mln zł do kalkulacji kapitału Tier II banku, podał bank.

"Jednocześnie z emisją obligacji serii B bank przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych serii C, o łącznej wartości nominalnej 200 000 000 zł. Bank poinformował o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zakwalifikowanie przez bank obligacji serii C jako instrumentów w kapitale Tier II banku w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 26 października 2018 r. W rezultacie zakwalifikowania obligacji serii B oraz obligacji serii C jako instrumentów w kapitale Tier II nastąpi wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla banku i grupy kapitałowej banku o ok. 0,6 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+