Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Bank Pekao chce mieć jeden z najwyższych wskaźników wypłaty dywidendy w Europie

Udostępnij

Bank PEO (PEKAO) chce oferować jeden z najwyższych wskaźników wypłaty dywidendy nie tylko w Polsce, ale również w europejskim sektorze bankowym, wynika ze słów prezesa Michała Krupińskiego. 

"Znacząco podnieśliśmy dynamikę wzrostu we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Chcemy kontynuować politykę dywidend opartych o jeden z najwyższych wskaźników wypłaty zarówno w Polsce, jak i w europejskim sektorze bankowym" - powiedział Krupiński podczas odbywającego się dziś Investors Day w Londynie, w trakcie którego prezentowane są postępy w realizacji ogłoszonej rok temu strategii 2020 oraz opublikowane wczoraj założenia polityki dywidendowej na lata 2018-2020. 

Bank przyjął wczoraj kierunkowe propozycje podziału zysku za lata 2018-2020, zakładające kontynuację wypłaty wysokich dywidend przy zachowaniu ponadprzeciętnych wskaźników kapitałowych oraz dalszej realizacji strategii skoncentrowanej na wzrostach w dochodowych obszarach. 

Za 2018 rok bank zamierza przeznaczyć na dywidendę co najmniej 90% zysku. Dodatkowo, jeżeli bank osiągnie za br. co najmniej taki zysk, jaki osiągnął za rok 2017, kwota dywidendy za 2018 nie będzie niższa niż kwota dywidendy wypłacona za rok 2017. Bank planuje przeznaczyć na dywidendę między 60-80% zysku za rok 2019 oraz 50-75% zysku za rok 2020. 

"Polityka dywidendowa będzie realizowana przy utrzymaniu silnej pozycji kapitałowej banku zdefiniowanej wskaźnikiem kapitałów Tier 1 nie niższym niż 14,5% oraz kapitałów własnych nie niższym niż 17%" - podał bank. 

Z zysku za 2017 rok bank wypłacił dywidendę wysokości 2,07 mld zł, co dało wypłatę w wysokości 7,9 zł na akcję. 

W 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 088,13 mln zł wobec 2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao podał, że chce wpisać formułę Dnia Inwestora na stałe w kalendarz swojej komunikacji z rynkiem finansowym. 

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+