Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Rajd św. Mikołaja? Analitycy podpowiadają, które spółki mają szansę na wzrosty nie tylko w grudniu

Udostępnij

Jak co roku, w końcówce czwartego kwartału inwestorzy z optymizmem patrzą w kierunku rynku akcji, oczekując przedświątecznych wzrostów. I chociaż z przysłowiowym „rajdem św. Mikołaja” na warszawskim parkiecie różnie bywało, to w bieżącym, po udanym listopadzie (WIG +5,2%), nadzieje na zielone zakończenie roku wydają się możliwe do zrealizowania. Zarabiać warto jednak nie tylko w grudniu. Akcje których spółek mogą zdaniem maklerów w tym pomóc?

Wschodząca gwiazda

Wprawdzie nie gwiazda, a raczej gwiazdy, jednak jeśli spojrzymy na potencjalne stopy zwrotu, to nie ulega wątpliwości, że mogą wzejść bardzo wysoko. Aż kilka(naście) interesujących propozycji inwestycyjnych przedstawił bowiem zespół Santander BM, który zaktualizował swoje rekomendacje i ceny docelowe dla blisko 50 małych i średnich spółek.

W tym segmencie, który nie ma za sobą łatwego roku (sWiG80 spadł o ponad ¼), nie brakuje obecnie atrakcyjnie wycenianych przedsiębiorstw, a według ekspertów inwestycje w niektóre z nich mogą przynieść pokaźne stopy zwrotu. Wśród najsilniej, ich zdaniem, niedowartościowanych spółek znajdziemy m.in. APR (AUTOPARTN), IZB (IZOBLOK), MXC (MAXCOM) czy MON (MONNARI). Ustalone przez analityków ceny docelowe to odpowiednio 8,8 zł, 66,9 zł, 33,6 zł i 9,4 zł, we wszystkich przypadkach są więc niemal dwukrotnie wyższe niż ich aktualne ceny rynkowe.

Niestety, pełna treść raportu nie została przekazana do publicznej wiadomości, komentarz analityków znany jest więc jedynie klientom tego BM. Niemniej na 47 analizowanych małych i średnich spółek, 38 posiada obecnie rekomendację „kupuj”, a jedynie 4 „sprzedaj”. Ocena (i wycena) segmentu przez zespół Santander BM wydaje się więc jasna.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Nieco więcej powiedzieć można o indywidualnych rekomendacjach przygotowanych przez analityków z DM mBanku. Wyższe ceny sody mają pomóc akcjom CIE (CIECH), wycenionym na 77,05 zł, czyli o ponad 75% powyżej aktualnego kursu (o czym pisaliśmy już tutaj). Inną potencjalnie zyskowną inwestycją mogą ich zdaniem okazać się akcje AGO (AGORA).

Zdaniem zespołu DM mBanku koniunktura w polskich kinach sprzyja spółce, a w ostatnim kwartale roku Agora pokaże rekordowe wyniki segmentu kinowego i ma on szanse być lepszy niż (do tej pory rekordowy) 2017 r. Podnieśli też swoje prognozy wyniku EBITDA dla tego segmentu na 2018 i 2019 o odpowiednio 13% i 8%.

Za inwestycją w grupę medialną przemawia też wypłacana dywidenda. Według analityków będzie ona co roku trafiać do akcjonariuszy, pomimo ambitnego planu inwestycyjnego (930 mln zł w 2018-2022) i będzie w tym okresie równa 0,5 zł, co przełoży się na ponad 5% stopę dywidendy.

Co jednak ciąży wydawcy „Gazety Wyborczej” to… segment prasowy. W swoich prognozach analitycy zakładają zmniejszenie zatrudnienia i radykalne środki oszczędnościowe. Ich zdaniem przy obecnych kosztach, od 2019 r. segment nie jest w stanie generować dodatniego wyniku.

 

Z kolei zespół Vestor DM optymistycznie ocenia perspektywy EMT (ELEMENTAL) i wycenia akcje tej spółki na 1,8 zł, dając im tym samym niemal 50% potencjał wzrostu.

„W latach 2018-20p prognozujemy średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 11%. W naszej ocenie czynnikami wzrostu będą: 1) przepisy zwiększające minimalne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 2) wzrost wolumenu w segmencie zużytych katalizatorów samochodowych (…). Zwracamy uwagę, że dzięki wysokiemu poziomowi wolnych mocy produkcyjnych, spółka będzie mogła znacznie zwiększyć wolumen przerabianych odpadów bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w segmencie SAC i PCB (Spent Autocatalyst i Printed Bircuit Board)”. – wyjaśniają w rekomendacji Marcin Górnik i Jakub Jaworski

Zdaniem analityków w 2018 r. przychody spółki wzrosną do 1706 mln zł, czyli o 22% r/r, a rok później będzie to 1909 mln zł (+12% r/r). Natomiast zyski mają rosnąc w tempie +26% r/r i +14% r/r i wynieść odpowiednio 31,2 mln zł w tym roku i 35,7 mln zł w 2019 r.

 

Warto wspomnieć też o rekomendacji przygotowanej przez East Value Research. Wprawdzie analitycy tego biura obniżyli swoją cenę docelową dla akcji PHR (PHARMENA) do 17,6 zł (z 19,6 zł), jednak w dalszym ciągu pozostaje ona niemal dwukrotnie wyższa niż ich rynkowa wycena (8,15 zł). Potencjał wzrostu jest więc znaczy, nie znamy jednak idących za taką wyceną argumentów.

 

Znak zapytania

O ile we wrześniu, maklerzy w różnych sposób oceniali perspektywy PKN (PKNORLEN), tak aktualnie odmiennie podchodzą do wyceny drugiej strony planowanej paliwowej fuzji, czyli Lotosu.

Zakup akcji LTS (LOTOS) zaleca zespół Haitong Bank, który wycenił je na 97,3 zł. Zdaniem analityków otoczenie rynkowe powinno wspierać wyniki większości spółek rafineryjnych, a to właśnie Lotos ma szansę najbardziej skorzystać na panujących trendach, z uwagi na najwyższy udział średnich destylatów w produkcji (55%).

"W krótkim terminie wyniki spółek rafineryjnych mogą być wspierane przez dobre momentum wynikowe związane z wysokimi notowaniami diesla i HSFO (ciężki olej opałowy). Z kolei w średnim terminie największy wpływ na rynek paliw będą miały zmiany środowiskowe dotyczące ograniczenia konsumpcji ciężkiego oleju w transporcie morskim znane jako IMO2020, które powinny wpłynąć na rozszerzenie spreadu między dieslem a HSFO" – uzasadnia w raporcie Krzysztof Kozieł

Analitycy DM mBanku podzielają to zdanie i zrewidowali w górę swoje prognozy dla segmentu rafineryjnego, jednak mimo to nie zmienili swojej ogólnej oceny dotyczącej spółki. Ich zdaniem ilość potencjalnych zagrożeń jest zbyt duża, a wszelkie pozytywne katalizatory zostały już uwzględnione w kursie. W rekomendacji wymieniają m.in. nowy podatek środowiskowy wchodzący w życie od stycznia, możliwe dalsze opóźnienia w projekcie EFRA oraz przede wszystkim wcale nie pewną fuzję z PKN Orlen. Dlatego utrzymali swoje zalecenie „sprzedaj” i wyceniają akcje Lotosu na 59,84 zł.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia
Instytucja
Link
EMT (ELEMENTAL) 14.11.2018 07:45 Vestor DM

http://vestor.pl/wp-content/uploads/2018/11/Elemental_Holding_14112018.pdf

AGO (AGORA) 27.11.2018 08:45 DM mBank http://www.mdm.pl/ds-server/33231?ticketSource=ui-pub
APR (AUTOPARTN), IZB (IZOBLOK), MXC (MAXCOM), MON (MONNARI) 09.11.2018 - Santander BM

http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/31960894,santander-bm-zaktualizowal-rekomendacje-i-ceny-docelowe-dla-malych-i-srednich-spolek

LTS (LOTOS) 15.11.2018 08:40 DM mBank http://www.mdm.pl/ds-server/33102?ticketSource=ui-pub
LTS (LOTOS) 23.11.2018 08:38 Haitong Bank

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/31895869,haitong-bank-rekomenduje-kupuj-dla-lotosu-i-neutralnie-dla-pkn-orlen

PHR (PHARMENA) 26.11.2018 12:40 East Value Research

http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/31896987,east-value-research-obnizyl-cene-docelowa-akcji-pharmeny-do-17-6-zl

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus