Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Na które spółki w nowym roku stawiają maklerzy?

Udostępnij

W przedświątecznym zamieszaniu, kiedy część inwestorów wybrała się na wakacje od warszawskiej giełdy, maklerzy nie próżnowali. Analitycy przygotowali szereg strategii, raportów, prognoz i rekomendacji dotyczących akcji w 2019 r. Wybrali też swoje typy inwestycyjne.

Wschodząca gwiazda

Niemal 160% potencjał do wzrostu (125% w dniu wydania rekomendacji) widzą analitycy Haitong Bank w akcjach LVC (LIVECHAT). Wprawdzie obniżyli swoją cenę docelową dla akcji spółki z 79 do 61,8 zł, jednak jak podano jest to efekt zmiany metody wyceny z DCF/porównawczej na samą metodę DCF. Ma to związek z ich zdaniem zbyt wygórowanymi wskaźnikami dla grupy porównawczej, które trudno fundamentalnie uzasadnić.

Odnośnie samej spółki, której akcje tanieją niemal nieprzerwanie od połowy 2017 r., analitycy nie podzielają obaw części inwestorów. Zdaniem zespołu Haitong Bank, często wymieniane zagrożenia dotyczące działalności spółki, nie do końca znajdują odbicie w rzeczywistości. Wymieniają tutaj m.in. wzrost konkurencji na rynku rozwiązań typu live chat czy presję na wzrost wynagrodzeń. Ich zdaniem, spółka udowodniła, że potrafi budować rosnącą bazę klientów, bez spadku zyskowności, a część bezpłatnych odpowiedników usługi kierowana jest do innego typu klientów. Zaznaczają też, że model SaaS pozwala na efektywne dostosowywanie cen, a spółka zatrudnia obecnie 130 osób i zwiększa zatrudnienie, co raczej nie świadczy o problemach z płacami.

Zagrożenie mogą stanowić jednak zmiany kursu dolara, w którym Livechat generuje większość przychodów. W swoim modelu analitycy przyjęli kurs USD/PLN 1:1 - dolar/złoty na poziomie 3,69 w roku 2018/19 i 3,50 w kolejnych latach.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Ciekawą propozycję inwestycyjną przedstawili w raporcie dotyczącym polskich banków analitycy Vestor DM. Ich zdaniem najwyższy potencjał wzrostu ma przed sobą niezbyt ostatnio popularny Getin Noble Bank. Eksperci wycenili akcje banku na 0,76 zł, czyli o 145% wyżej niż są obecnie notowane.

Zmienili też swoją rekomendację dla Getin Noble z „redukuj” na „kupuj”. W ramach sektora zalecają kupować jeszcze tylko PEO (PEKAO) (ich top pick) oraz ALR (ALIOR). Zaznaczyli jednak, że inwestycja w GNB (GETINOBLE) jest związana z wysokim ryzykiem.

W raporcie zabrakło niestety uzasadnienia dla poszczególnych banków, jednak 2019 r. ma być udany dla sektora. Analitycy oczekują 13% wzrostu zagregowanego zysku netto, osiągniętego głównie dzięki rosnącemu wynikowi odsetkowemu. Bankom sprzyjać ma rosnące PKB, niska stopa bezrobocia i mniejsze ryzyko regulacyjne dotyczące kredytów walutowych.

Na wspomniany Alior Bank, poza Vestor DM stawia w 2019 r. też zespół DM mBanku (o czym pisaliśmy). Analitycy zwracają uwagę też m.in. KRU (KRUK) czy CCC.

Inną spółką, którą wysoko wycenił zespół Vestor DM jest SLV (SELVITA). W raporcie przygotowanym w ramach Equity Research Partner ustalili cenę docelową tej spółki biotechnologicznej na 85 zł, dając im tym samym ponad 73% potencjał wzrostu.

„Aktualizujemy wycenę po podpisaniu umowy na przeprowadzenie I fazy badań SEL120, uwzględniając wyższe nakłady na Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków (CBRIL), a z drugiej strony mocne wyniki Usług oraz nowe dane naukowe o projektach innowacyjnych we wczesnej fazie.” – wyjaśnia w rekomendacji Beata Szparaga-Waśniewska

Poza I fazą badań klinicznych SEL120, która ma się rozpocząć w 1Q19, analitycy oczekują też zakończenia analogicznej fazy badań SEL24. Wśród innych celów na nowy rok (które miał być zrealizowane jeszcze w 2018 r.) wymieniają też m.in. wytypowanie kandydata klinicznego z platformy metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz podpisanie umowy partneringowej na któryś z projektów we wczesnej fazie.

Z kolei wśród faworytów DM BOŚ na 2019 r. znajdziemy takie spółki jak 11B (11BIT), ALR (ALIOR), ASE (ASSECOSEE), ASB (ASBIS), CDR (CDPROJEKT), CAR (INTERCARS), LTS (LOTOS), MRC (MERCATOR), TEN (TSGAMES) oraz VST (VISTULA).

 

Znak zapytania

O ile Alior Bank czy Pekao otrzymały od maklerów niemal wyłącznie pozytywne rekomendacje, tak spektrum zaleceń dla akcji ING (INGBSK) jest aktualnie bardzo szerokie. Odmienne oczekiwania dotyczące prognoz dla ING BSK zaznaczyli w swojej rekomendacji również analitycy DM Mbanku:

„Uważamy, że konsensus prognoz na przyszły rok został ustawiony dość ambitnie dla banku (7% powyżej naszych oczekiwań) i nie zostanie dostarczony. Dysonans pomiędzy naszymi prognozami a rynkiem wynikać może z naszej bardziej konserwatywnej prognozy kosztu ryzyka. Niemniej jednak nie oznacza to, że ING BSK przedstawi w 2019 roku słabe wyniki.” – czytamy w raporcie

I tak, najwyżej akcje banku wycenia zespół Santander DM, który ustalił cenę docelową 211,8 zł i sugeruje ich zakup. Piętro niżej swoje ceny uplasowali eksperci Vestor DM i DM mBanku, dając odpowiednio 197 zł i 199,63 zł przy rekomendacji „akumuluj”. Jeszcze mniej proponują analitycy Haitong Bank, wyceniając akcję ING BSK na 184,6 zł. Raport przygotował również DM BOŚ, jednak zalecenie dotyczące banku nie zostało upublicznione.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus