Accor, który pod koniec listopada ogłosił wezwanie na akcje ORB (ORBIS), podniósł cenę w wezwaniu z 87 zł do 95 zł za akcję.

Celem wezwanie jest zakup 21 800 593 akcji Orbisu stanowiących 47,31% łącznej liczby głosów. Aktualnie Accor S.A. kontroluje 52,69% akcji spółki. W wyniku wezwania chce mieć 100% akcji Orbisu i wycofać spółkę z GPW.

Zapisy na akcje trwają od 17.12.2018 r. i zakończą się 18.01.2019 r. Data nabycia akcji jest planowana na 23.01.2018 r., a jej rozliczenie 28.01.2018 r.

Do wycofania Orbisu z GPW, Accor wystarczy przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów. Wówczas może przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji.