Zarząd ULG (ULTGAMES) publicznie udostępnił plan nadchodzących premier gier spółki. Aktualnie plan obejmuje 60 produkcji zapowiedzianych na lata 2019 r. i 2020 r. Dokładne daty premiery dostępne są jedynie dla dwóch najbliższych produkcji, Fishing Universe Simulator oraz Bad Dream: Coma, jednak plan ma być aktualizowany co mniej raz na kwartał. Kompletne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej spółki.

„Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że Plan Premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie. (…) Ponadto, plan premier nie będzie zawierać wszystkich planowanych do wydania przez Emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym momencie.” – zaznaczono w komunikacie