Po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego, zarząd Open Finance podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze nowej emisji akcji. Jak podano, wzięto pod uwagę również obecny poziom notowań akcji OPF (OPENFIN).

Open Finance miał przeprowadzić emisję do 6 528 854 akcji serii G o wartości nominalnej 1 gr. Emisja była planowana jako subskrypcja prywatna.