Feerum , wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, otrzymał zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy dotyczącej sprzedaży silosów zbożowych dla ukraińskiej firmy Epicentr K LLC z Kijowa. Dwa duże kontrakty o łącznej wartości blisko 50 mln euro (ok. 210 mln zł) zostały zawarte pod koniec listopada 2018 r. i weszły w życie 20 grudnia 2018 roku, po otrzymaniu przez Spółkę pozytywnej decyzji KUKE o ubezpieczeniu należności z tytułu tych kontraktów.

Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 5,3 mln euro (ok. 22,9 mln zł), z tytułu umowy o wartości 35,6 mln euro na poczet produkcji i dostawy kompleksów silosów zbożowych dla EPICENTR K LLC. Termin realizacji umowy  upływa 1 października 2019 r.

FEE (FEERUM), w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie zachodniej Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.

W ostatnim czasie Ukraina zajmowała trzecią pozycję wśród rynków eksportowych firmy.  W wyniku podpisanych umów wyjdzie na pozycję lidera wśród partnerów zagranicznych Feerum. 

Kontrakty z ukraińskim kontrahentem oznaczają umocnienie pozycji Feerum w regionie, w którym planujemy dalszy rozwój działalności. Realizacja tych kontraktów będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe FEERUM, a skokowy wzrost przychodów Grupy będzie zauważalny już w 2019 roku. Przed nami więc bardzo ważny okres dla działalności firmy, która ugruntowuje swoją pozycję na rynkach eksportowych – powiedział Daniel Janusz, prezes Feerum.

Umowa zostanie sfinansowana w schemacie tzw. „kredytu  dostawcy”, dzięki  ubezpieczeniu dostarczonym  przez  KUKE. W ramach tego schematu finansowania płatność 85% ceny zostanie odroczona i nastąpi w półrocznych ratach płatnych w ciągu 5 lat po wykonaniu kontraktów przez Feerum. Feerum natomiast będzie mogła sprzedać swoje niewymagalne należności z odpowiednim dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej.