Zarząd Prime Car Management przestawił swoje stanowisko dotyczące wezwania na akcje PCM ogłoszonego przez Hitachi Capital Polska pod koniec ubiegłego roku. W ocenie zarządu zaproponowana cena 12,09 zł za akcję nie odpowiada wartości godziwej spółki.

Jak podano, analizy w zakresie oceny ceny za akcję oparto o dostępne publicznie mnożniki transakcyjne i giełdowe dotyczące spółek o zbliżonym profilu działalności, a także oszacowanie stopy dyskonta do wartości księgowej spółki.

„(…) Zarząd również przypomina o podjęciu w dniu 26 września 2018 r. przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Grupy Kapitałowej mający na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Grupy Kapitałowej, którym jest wzrost jej wartości z perspektywy akcjonariuszy Emitenta poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej w Polsce w obszarze finansowania i serwisowania samochodów, wykorzystując do tego wzrost organiczny lub akwizycje.” – czytamy w komunikacie