Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Summa Linguae prognozuje EBITDA na poziomie 5,1 mln zł w 2019 r.

Udostępnij

Zarząd SUL (SUMMALING) opublikował prognozę skonsolidowanych wyników spółki na 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży mają wynieść 50,6 mln zł, a skonsolidowana EBITDA 5,1 mln zł.

Zarząd wskazał, że w prognozie wyników przyjęto objęcie konsolidacją kluczowych dla działalności operacyjnej grupy spółek, a także utrzymanie się korzystnej koniunktury w zakresie popytu na usługi IT oraz e-commerce/retail i e-learning na najważniejszych geograficznie rynkach (Skandynawia, Indie oraz Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska).

Wśród innych czynników wymieniono również wzrost organiczny przychodów oraz poprawę rentowności grupy wynikającą z pozyskiwania coraz większych wolumenowo zleceń, restrukturyzacji wewnętrznej i optymalizacji kosztów 

W prognozie nie uwzględniono natomiast przychodów związanych z nowymi potencjalnymi akwizycjami oraz kosztów jednorazowych związanych z działalnością akwizycyjną.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+