Zarząd PBT (PBGAMES) podjął decyzję o rozpoczęcia procedury pozyskania kapitału poprzez emisję do 1 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela.

„Spółka planuje emisję prywatną, w wyniku której chce pozyskać kapitał w wysokości ok. 2 mln zł, który zostanie przeznaczony na rozwój projektów gamingowych związanych z obecnie realizowanymi produkcjami oraz nowymi, planowanymi na 2019 rok.” – napisano w komunikacie