LVC (LIVECHAT) miał według stanu na 1 lutego 2019 r. 26 214 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, wobec 23 370 rok wcześniej, podała spółka. W styczniu ubiegłego roku różnica między nowymi i rezygnującymi użytkownikami wyniosła 263 i było to zdaniem spółki „najlepszy start roku w naszej historii”.

Z rozwiązania LiveChat korzystają klienci z ok. 150 krajów. Są to firmy ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich sektorów jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

O atrakcyjności spółki pod kątem perspektyw biznesowych oraz dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami pisaliśmy w tekście Trzy silniki LiveChat