Stalexport Autostrady S.A. poinformowała o przyjęciu przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.oferty złożonej przez Pavimental Polska Sp. z o.o. w przetargu na realizację kontraktu wymiany nawierzchni autostrady A4 w latach 2019-2020.

W ramach kontraktu, którego wartość wynosi 49,7 mln zł netto, wyremontowane zostaną łącznie 42,4 km jezdni autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków, zarządzanego przez STX (STALEXP)

"Umowa przewiduje następujące kary umowne dla Wykonawcy:

1. kary za zwłokę - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,

2. kary za nieusunięcie wad lub usterek w robotach w terminie - limit kar umownych na podstawie klauzuli 11.4 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,

3. kary za bezzasadne utrudnienia w ruchu - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.13 Warunków Kontraktu wynosi 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto." - czytamy w komunikacie.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Z kolei Pavimental jest spółką w 100 proc. zależną od włoskiej grupy Atlantia, która pośrednio jest także większościowym akcjonariuszem Stalexportu Autostrady.