PAT (PATENTUS) poinformował, że w okresie od 23.01.2019 r. do 7.02.2019 r. otrzymał od JSW umowy oraz zamówienia pod umowy na łączną wartość 9 074 762,54 zł netto.

Przedmiotem umowy o najwyższej wartości jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Łączna wartość tej umowy wynosi 4 699 123,00 zł netto. Termin realizacji to 20 tygodni od daty jej zawarcia.