Szacunkowe jednostkowe przychody netto ze sprzedaży FSG (FASING) wyniosły w 2018 r. 171 424 tys. zł. W stosunku do sprzedaży osiągniętej w 2017 r. odnotowano więc na tym polu wzrost o 36% r/r.

Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły w ubiegłym roku o 24,4% r/r, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o 145,6%. Jak podano w komunikacie, kluczowy dla poprawy sprzedaży był wzrost eksportu.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2018 r. 24 432 tys. zł, wzrósł więc o 34,6% w stosunku do 2017 r. Z kolei zysk netto był r/r wyższy o 74,7% i osiągnął poziom 17 392 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła w 2018 r. 7 393 tys. zł (+5,3% r/r).