Zarząd KZS (KREZUS) poinformował o rozpoczęciu przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy kontroli podatkowej w spółce. Kontrola dotyczy podatku od towarów i usług za okres od 1 czerwca do 30 listopada 2018 r.

„Zarząd Emitenta informuje, iż kontrola wyżej wskazana odbywa się bez wcześniejszego powiadomienia Emitenta, (…) ze względu konieczność przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.” – napisano w komunikacji

Termin zakończenia kontroli został wskazany na 30.06.2019 r.