Wstępne, szacunkowych przychody GRN (GRODNO) w III kwartałach roku 2018/19, czyli w okresie 01.04.2018 - 31.12.2018 r. były równe 368 602 tys. zł. To o 13% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy wyniosły 327 187 tys. zł.

Podczas pierwszych trzech kwartałów 2018/19 Grodno osiągnęło wynik EBITDA na poziomie 13 550 tys. zł oraz EBIT równy 9 979 tys. zł. To odpowiednio o 1% i 6% więcej r/r.

Natomiast skonsolidowany zysk netto spał w tym okresie o -9% r/r do 6 945 tys. zł.

Na poziomie jednostkowym spółka wypracowała 349 480 tys. zł przychodów (+11% r/r), EBITDA równe 12 156 tys. zł (-5% r/r) oraz EBIT w wysokości 8 946 tys. zł (-11% r/r). Jednostkowy zysk netto był o 10% niższy r/r i wyniósł 6 554 tys. zł.

„Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów w analizowanym okresie był rezultatem m. in. rozwoju sieci sprzedaży oraz oferty asortymentowej i usługowej. Na wzrost sprzedaży wpłynęła również poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej w okresie, którego dotyczą dane. Wpływ na spadek pozycji wynikowych miały niższe wyniki odnotowane w III kwartale roku obrotowego 2018/19, będące głównie rezultatem poniesionych kosztów w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych.” – czytamy w komunikacie