Zeszły rok był dla Banku Pekao jednym z najbardziej dynamicznych w historii. PEO (PEKAO) otworzył rekordową liczbę nowych rachunków, w tempie dwucyfrowym zwiększył kluczowe wolumeny kredytowe i zanotował  jeden z najlepszych wyników finansowych.

  • Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 749.2 milionów złotych w porównaniu z 648.2 milionami złotych osiągniętych w czwartym kwartale 2017. Zanotowany wynik jest powyżej najwyższych prognoz analityków
  • Zgodnie z założeniami, zysk netto w całym 2018 roku wzrósł dwucyfrowo (11%) do 2,29 miliarda złotych w stosunku do powtarzalnego zysku za 2017 rok
  • Ambicją Banku Pekao jest osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki wzrostu w kluczowych produktach i segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku
  • Dochody z działalności detalicznej banku odnotowały najszybszy wzrost od 10 lat
  • Wskaźnik ROE wyniósł 10.2 procent r/r, najwyżej od 2014 roku

- To pierwszy pełny rok realizacji nowej strategii, który przyniósł historycznie wysoką dynamikę wzrostów. Rekordy wynikowe i nagrody, które zebraliśmy pokazują, że rynek może mieć pełne zaufanie, że zrealizujemy najbardziej ambitne cele strategii – powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Przed nami nowe wyzwania: transformacja banku w każdym segmencie działalności w celu dalszej poprawy efektywności sprzedażowej, pogłębiania relacji z klientami oraz usprawnienia procesów i pełnej cyfryzacji.

W zeszłym roku, Bank Pekao otworzył nowy rozdział w bankowości detalicznej. Dochody z tej części biznesu zwiększyły się o 10% r/r, najszybciej od dekady, dzięki poprawie rentowności i rozwojowi akcji kredytowej. Wolumen w kluczowych produktach detalicznych wzrósł o 13% r/r, głównie za sprawą rekordowej sprzedaży hipotek. To był też przełomowy rok w zakresie akwizycji kont – liczba nowo uruchomionych rachunków bieżących wyniosła 406,000 i tym samym przekroczony został cel założony w strategii banku. Oszczędności klientów indywidualnych wzrosły 10,8% r/r, najszybciej od ponad 5 lat.

Bank zanotował także dwucyfrowe wzrosty wolumenów w kluczowych produktach korporacyjnych (+11%) oraz 8-proc. wzrost dochodów z bankowości dużych przedsiębiorstw i 15-proc. wzrost dochodów w sektorze MŚP.

Wynik odsetkowy banku w 2018 był najwyższy w historii, dodatkowo osiągnięty w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych, co dowodzi, że realizowana strategia koncentracji na bardziej rentownych produktach przynosi znakomite rezultaty.

Dynamiczny wzrost dochodów i kontrola wydatków pozwoliły bankowi obniżyć wskaźnik C/I do 43.8% wobec 45.3% w 2017 roku (bez kosztów Programu Dobrowolnych Odejść, które wyniosły około 50 milionów złotych w zeszłym roku).

Silna ekspansja biznesowa była realizowana przy niezmiennie konserwatywnym podejściu banku do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 punkty bazowe do 38 pkt. procentowych i są jednymi z najniższych w sektorze bankowym.

Bank Pekao z sukcesem wdraża strategię cyfrowej transformacji. PeoPay, aplikacja bankowości mobilnej, która w zeszłym roku została rozbudowana o nowe funkcjonalności i usługi (Kantor 24/7, BLIK, ApplePay, wersja ukraińska), została uznana najlepszą innowacją na świecie w 2018 roku w kategorii Phygical Distribution & Experience. Transformacja cyfrowa to także podniesienie efektywności banku poprzez m.in. skrócenie procedury otwierania nowego rachunku oraz umożliwienie składania wniosków o pożyczki poprzez kanały zdalne. W efekcie sprzedaż pożyczek gotówkowych drogą elektroniczną wzrosła o niemal 60%, a ich udział w wolumenach wzrósł do 14% w zeszłym roku wobec 9% rok wcześniej.