Wśród projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INL (INTROL) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,08 zł dywidendy na akcję. Śródki na wypłatę dywidendy w kwocie 2,09 mln zł miałby pochodzić z kapitału rezerwowego spółki.

Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy to 16.04.2019, a termin jej wypłaty to 24.04.2019 r.

„W proponowanym terminie wypłaty dywidendy Spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę proponowanej dywidendy.” – czytamy w projekcie uchwał

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy Introl w 2017 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.