Wschodząca gwiazda

Ze wszystkich spółek Grupy Azoty, analitycy DM BOŚ preferują ZAP (PULAWY). O ile akcje ATT (GRUPAAZOTY) i PCE (POLICE) otrzymały od nich ceny docelowe o 20% wyższe od obecnych notowań tych spółek, o tyle w inwestycji w Zakłady Azotowe Puławy eksperci widzą potencjał na niemal 100% wzrost.

Ich zdaniem notowania spółki powinny wspierać poprawiające się ceny nawozów, spadek cen gazu (co wg szacunków przełoży się na poprawę EBITDA o 100 mln zł rocznie), a także wzrost marż na plastikach i chemikaliach. Oczekują też, że w IV kwartale 2018 roku spółka wypracowała EBITDA równy 120 mln zł i 68 mln zł zysku netto.

"Dodatkowo pozytywnie na wyniki Puław prawdopodobnie będzie oddziaływać stosunkowo słaba presja na ceny nawozów (importerzy najwyraźniej przenieśli się na inne europejskie rynki) oraz niski stan zapasów u dystrybutorów nawozów" - wyjaśniają

Dlatego podnieśli cenę docelową dla akcji spółki z 160,5 zł do 184,1 zł podtrzymując jednocześnie rekomendację „kupuj”.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Cenę docelową dla akcji Puław podnieśli w lutym także analitycy BDM. Jednak ich zdaniem jeszcze większy potencjał do wzrostu mają przed sobą akcje SEL (SELENAFM). W nowej rekomendacji wycenili je na 14,4 zł, czyli ponad 50% powyżej ich aktualnego kursu.

Po niemal dwóch latach spadków, spowodowanych m.in. presją kosztową związaną ze wzrostem cen surowców (cena MDI wzrosła o niemal 60%) oraz wynagrodzeń, zespół BDM jest zdania, że akcje Selena FM mogą wrócić na ścieżkę wzrostów. Ma w tym pomóc spadek cen wspominanego MDI, czyli głównego surowca wykorzystywanego przez spółkę do produkcji pian. Prognozują też stopniowy wzrost wyników oraz marż.

„Z jednej strony zakładamy niższe ceny surowców (przy tym zwracamy uwagę, że nasze estymacje zakładają ok. 20% średnioroczny spadek MDI, tymczasem w 1Q’18 spadki są dużo głębsze), z drugiej przyjmujemy utrzymanie presji po stronie kosztów pracy oraz wzrost kosztów energii (aczkolwiek nie stanowią one istotnej pozycji w kosztach ogółem spółki). Zwracamy także uwagę, że w 2018 roku spółka podnosiła ceny produktów (w przeciwieństwie do części konkurencji), co pozwoliło już w 3Q’18 zanotować wzrost marży brutto r/r. W sytuacji braku presji po stronie surowcowej spółka może oddać część dodatkowej marży w postaci obniżek cen.” – wyjaśnia w rekomendacji Krzysztof Pado

Analitycy podkreślają także, że wycena spółki znajduje się obecnie na poziomie EV/EBITDA= 4-5x, który historycznie był dobrym momentem do zakupu akcji. Jednocześnie podnieśli swoje zalecenie dla akcji Selena FM ze „sprzedaj” do „kupuj”.

Jeszcze większy zarobek może zdaniem zespołu Santander BM przynieść inwestycja w akcje PHN. Wprawdzie analitycy obniżyli swoją wycenę akcji spółki z 22,1 zł do 21,9 zł, to w dalszym ciągu widzą w nich potencjał na niemal 85% wzrost.

Nie znamy niestety uzasadnienia takiej wyceny PHN, jednak patrząc na pozostałe rekomendacje wydane przez Santadner BM dla spółek z sektora deweloperów komercyjnych, posiada ona największy potencjał do wzrostu.

Z kolei zespół DM mBanku stawiał w lutym na m.in. CCC i KRU (KRUK). Głównymi motorami  sprzyjającymi notowaniom obuwniczej spółki ma być poprawiająca się sprzedaż, dekonsolidacja straty CCC Niemcy oraz dalszy rozwój eobuwie.pl. Natomiast w przypadku Kruka, analitycy zwracają uwagę na dobrą sytuację spółki w Polsce i we Włoszech, niskie ryzyko związane z finansowaniem oraz atrakcją wycenę porównawczą. Szerzej na temat tych rekomendacji pisaliśmy w tym miejscu.

 

Znak zapytania

Analitycy nie widzą zbyt świetlanych perspektyw przed akcjami JSW. Spektrum wydanych w ostatnim miesiącu rekomendacji rozciąga się od „sprzedaj” do „trzymaj”, jednak ustalone ceny docelowe różnią się od siebie znacząco.

Jednoznacznie negatywną rekomendację opublikował zespół Santander BM, który zaleca sprzedaż akcji JSW wyceniając je na 49 zł, oczekując tym samym 30% spadku ich wartości. Nieco mniej jednoznaczne stanowisko przyjęli na początku lutego analitycy DM mBanku, zalecający redukowanie pozycji na akcjach spółki i ustalając ich cenę na 60,68 zł.

W drugiej połowie miesiąca pojawiła się jednak nowa rekomendacja DM mBanku, tym razem oznaczona jako „trzymaj”. Eksperci dołączyli tym samym do analityków Haitong Bank w bardziej neutralnej ocenie spółki.

"Według nas rynek zdyskontował już oczekiwany przez nas spadek wyników finansowych JSW w 2019 roku. Cena akcji JSW naszym zdaniem może się obecnie stabilizować po tym, jak Ministerstwo Energii wyraziło „zaskoczenie” pomysłem potencjalnej emisji akcji" – czytamy

Zwrócono też uwagę na możliwość wypłaty przez spółkę dywidendy, co przy niskiej wycenie może przełożyć się na wyższą stopę dywidendy niż w przypadku innych spółek z sektora. Analitycy prognozują 5,9 zł dywidendy na akcję, co przy obecnym kursie oznaczałoby DY na poziomie 9,9%. Jednak nawet uwzględniając te potencjalnie pozytywne sygnały, utrzymali dotychczasową wycenę spółki na poziomie 60,68 zł.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
ZAP (PULAWY) 14.02.2019 08:00 DM BOŚ http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32563287,dm-bos-podwyzszyl-cene-docelowa-akcji-pulaw-do-184-1-zl
SEL (SELENAFM) 25.02.2019 09:35 BDM https://www.bdm.pl/analizy-i-informacje/analizy/fundamentalna?file=files/bdm/analizy_i_informacje/rekomendacje/2019/Selena%20FM%2020190225%20KUPUJ%2014.4%20PLN.pdf
PHN 25.02.2019 00:00 Santander BM https://bm.santander.pl/analizy-i-komentarze/produkty-analityczne/rekomendacje-fundamentalne/rekomendacje.html#tab_2
CCC, KRU (KRUK) 04.02.2019 08:43 DM mBank https://www.mdm.pl/ds-server/33798?ticketSource=ui-pub
JSW 20.02.2019 08:40 DM mBank https://www.mdm.pl/ds-server/33929?ticketSource=ui-pub
JSW 05.02.2019 00:00 Santander BM https://bm.santander.pl/analizy-i-komentarze/produkty-analityczne/rekomendacje-fundamentalne/rekomendacje.html#tab_2
JSW 21.02.2019 08:00 Haitong Bank http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32573569,haitong-bank-obniza-rekomendacje-jsw-do-neutralnie-cena-docelowa-62-39-zl