Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów BOW (BOWIM) wyniosły w 2018 r. 1 366 722 tys. zł, o 239 025 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki był w 2018 r. równy 32 610 tys. zł, o 6 924 tys. zł mniej niż w 2017 r. Niższy był też skonsolidowany wynik finansowy netto, który wyniósł 11 427 tys. zł. Wobec wyniku netto z 2017 r. oznacza to spadek o 7 347 tys. zł.

„Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz zwiększonych, w wyniku prowadzonych inwestycji, mocy logistyczno-magazynowych. Natomiast zmiany wyników finansowych związane są z trendami zmian cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach.” – czytamy w komunikacie