Zysk netto Vigo System  w 2018 roku wyniósł 13,02 mln zł, wobec 9,64 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie VGO (VIGOSYS)

Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 37,7% do 37,42 zł, wobec 27,18 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 9,75 mln zł przed rokiem do 12,77 mln zł.

„Było to bardzo istotny rok z punktu widzenia realizacji długofalowej wizji rozwoju spółki i realizacji założeń strategii VIGO 2020 ogłoszonej w 2015 roku. W latach 2015 – 2018 przychody Spółki wzrosły o ponad 80%. Jesteśmy bardzo blisko do osiągnięcia śródokresowych celów strategicznych  – zwiększenia przychodów do 40 mln zł oraz EBITDA do 17 mln zł.” – pisze w liście do akcjonariuszy Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO System S.A.  

W roku obrotowym 2018 Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 27,5 mln zł (w roku 2017 – 2,4 mln zł). W latach 2019-20 spółka chce wydać kolejne 55 mln zł.

Jeszcze w 2019 r. uruchomimy produkcję nowych materiałów półprzewodnikowych, które są wykorzystywane do produkcji urządzeń elektroniki użytkowej, jak laserowe systemy rozpoznawania twarzy w smartfonach czy skanery 3D, lidary w samochodach. Zamierzamy również wykorzystać swoją silną pozycję głównego dostawcy detektorów do systemów opartych o lasery kaskadowe i rozwinąć własne produkty oparte o technologie laserów kaskadowych” – deklaruje Adam Piotrowski