Według wstępnych danych, w 2018 roku Grupa Kapitałowa DECORA S.A. wypracowała następujące wyniki finansowe:

  • Przychody ze sprzedaży: 277,6 mln PLN wobec 234,7 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 18%;
  • EBITDA: 26,9 mln PLN wobec 21,5 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 25%;
  • Zysk netto: 20,0 mln PLN wobec 15,0 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 33%.

Wzrost przychodów jest wynikiem rozwoju oferty produktowej Grupy Kapitałowej Decora oraz wyższej efektywności kanałów dystrybucyjnych. Z kolei poprawa zysku jest konsekencją większych przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży – czytamy w komunikacie DCR (DECORA).

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym, które Decora zamierza opublikować 29 marca 2019.