Zarząd URS (URSUS) poinformował, że Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania wniesione przez Politechnikę Śląską oraz Konsorcjum, którego liderem jest Autosan.

Odwołanie zostało wniesione na początku marca i dotyczyło przetargu NCBiR na opracowanie i dostawę pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego w którym oferta konsorcjum Ursusa została uznana za najkorzystniejszą. Oferta jest warta 3 mld zł.