Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Enea rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

Udostępnij

Zarząd ENA (ENEA) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego.

„Rekomendacja Zarządu Spółki o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok obrotowy 2018 na kapitał rezerwowy jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych Grupy wynikających między innymi z planów ujętych w "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA w perspektywie do 2030 roku", o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2016” – czytamy w komunikacie

Dodano jednak, że zgodnie z zasadą obowiązującej polityki dywidendowej, w przyszłości wypłaty dywidendy będą realizowane w wielkości stosowniej do wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy Enea w 2017 r. Była to wypłata w kwocie 0,25 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+